Balcıoğlu

balcıoğulları

Kendi halinde gururlu, başarılı topluluk!

Site tanıtımı:www.balcioglu.eu | Balcıoğlu ailesine ait web sitesidir. www.balcioglu.eu nun amacı: Balcıoğlularına ait bilgileri, resimleri, facebook, twitter ve Google+ adreslerini izin verildiği ölçüde paylaşmaktir.

Vorstellung der Seite : www.balcioglu.eu | Diese Website gehört der Familie Balcioglu. Der Zweck der Seite www.balcioglu.eu : Informationen, Bilder, Facebook und Google + Adressen der Familie Balcioglu in erlaubten Maßen zu teilen.

Introduction of the website: www.balcioglu.eu | This website belongs to the Balcioglu family. The purpose of the website www.balcioglu.eu : To share information, picture, Facebook and Google + addresses in permitted moderation.

Présentation de la site web : www.balcioglu.eu | C'est la site web de la famille Balcioglu. Le but de la site web www.balcioglu.eu : Nous publions quantités autorisées des information, des photos, des adresse Facebook et adresse Google + de la famille Balcioglu.

Ankaradan Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine ve ordanda Türkiyede; Antalya, Avrupada, Almanyada Avusturyaya! (Almanya-Avrupa) | Branjlarımız: balcıoğlu >>inşaat mümessillik hırdavat nakliyat, standart bilişim, emlak

Balcıoğulları


Balcıoğlu Ailesi Fertleri Hakkında bilgi. TANITIMI: Balcıoğlu ailesi fertleri hakkında bilgi, genel anlamda iletişim, hoby ve internet iletişimi internetteki gelecekte yapılabilecekler ve olanaklar hakkında genel bakış.
Die Familie Balcioglu Information über die Mitglieder der Familie Balcioglu. BESCHREIBUNG: Informationen über die Mitglieder der Familie Balcioglu, allgemeine Kontaktdaten, Hobbys und Internetkontaktdaten und Überblicke über Geschehnisse in der Zukunft.
The Balcioglu family Information about the members of the Balcioglu family. DESCRIPTION: Information about the members of the Balcioglu family, generally contact details, hobbies and Internet contact details and overviews about the events in the future.
La famille Balcioglu Les informations sur la famille Balcioglu. DESCRIPTION: Les informations sur les membres de la famille Balcioglu, les contacts général, les hobbies et les coordonnées internet et le aperçu sur l'incidents dans la futur.

Balcıoğluları


Günümüzde bireyler daha iyi bir yaşama sahip olmak için doğduğu yerleri terkedip çok uzaklarda rızkını arıyor. Balcıoğlu sülalesinin büyük kısmı Adapazarı / Sakarya şehrinde kalırken, bir kısmıda yurt içinde başka şehirlere ve yurt dışına (Almanya, Amerika, v.b.g.) yerleşmişlerdir.

Balcıoglu


Damit unsere Familienmitglieder ein besseres Leben besitzen konnten, zogen wir von unserem Geburtsort weit weg. Während der größte Teil der Balcioglu Sippe in Adapazari / Sakarya geblieben ist, wanderte ein Teil ins Ausland, unter anderem nach Deutschland, Amerika etc., aus.

Balcioğlu


We move far away from our birthplace, so the members of our family get a better life. While a big part of the Balcioglu clan stayed in Adapazari / Sakarya, a little part moved away to outland like Germany, America and so on.

Balcioglu


Nous sommes parti notre lieu de naissance, de telle sorte que nous avons une meilleur vie. Pedant qu'un grand groupe ont restés à Adapazari / Sakarya, une part a déménagé à l'étranger comme l'Allemange, l'Amérique etc.

Yandex.Metrica
© Copyright / 2009 - 2014 | BALCIOĞLU-All-Categories | inbody:balcioglu.eu | balcıoğlu balcioglu.eu website analizi ve değerlendirmesi site:balcioglu.eu