balcıoğlu

Balcıoğulları

Balcıoğluları

balcioglu.eu

Balcılar

Balcı
1blu

Kendi halinde gururlu, başarılı topluluk!

TANITIMI: Balcıoğlu ailesi fertleri hakkında bilgi, genel anlamda iletişim, hoby ve internet iletişimi internetteki gelecekte yapılabilecekler ve olanaklar hakkında genel bakış.

Günümüzde bireyler daha iyi bir yaşama sahip olmak için doğduğu yerleri terkedip çok uzaklarda rızkını arıyor. Balcıoğlu sülalesinin büyük kısmı Adapazarı / Sakarya şehrinde kalırken, bir kısmıda yurt içinde başka şehirlere ve yurt dışına yerleşmişlerdir.

www.balcioglu.eu nun amacı: Balcıoğlularına ait bilgileri, resimleri, facebook, twitter ve Google+ adreslerini izin verildiği ölçüde paylaşmaktir.

Ankaradan Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine ve ordanda Türkiyede; Antalya, Avrupada, Almanyada Avusturyaya! (Almanya-Avrupa) | Branjlarımız: balcıoğlu >>inşaat mümessillikhırdavat nakliyat, standart bilişim, emlak

Vorstellung der Seite : Diese Website gehört der Familie Balcioglu. Der Zweck der Seite www.balcioglu.eu : Informationen, Bilder, Facebook und Google + Adressen der Familie Balcioglu in erlaubten Maßen zu teilen. Die Familie Balcioglu Information über die Mitglieder der Familie Balcioglu.

BESCHREIBUNG: Informationen über die Mitglieder der Familie Balcioglu, allgemeine Kontaktdaten, Hobbys und Internetkontaktdaten und Überblicke über Geschehnisse in der Zukunft..

Damit unsere Familienmitglieder ein besseres Leben besitzen konnten, zogen wir von unserem Geburtsort weit weg. Während der größte Teil der Balcioglu Sippe in Adapazari / Sakarya geblieben ist, wanderte ein Teil ins Ausland, unter anderem nach Deutschland, Amerika etc., aus.

We move far away from our birthplace, so the members of our family get a better life. While a big part of the Balcioglu clan stayed in Adapazari / Sakarya, a little part moved away to outland like Germany, America and so on.

Introduction of the website: This website belongs to the Balcioglu family. The purpose of the website www.balcioglu.eu : To share information, picture, Facebook and Google + addresses in permitted moderation. The Balcioglu family Information about the members of the Balcioglu family.

DESCRIPTION: Information about the members of the Balcioglu family, generally contact details, hobbies and Internet contact details and overviews about the events in the future.

balcıoğlu
blu

© 2015   BALCIOĞLU   www.balcioglu.eu.