Balcıoğlu

Kendi halinde gururlu, başarılı topluluk!

 
 

Balcıoğulları

Balcılar

 
Site tanıtımı:www.balcioglu.eu | Balcıoğlu ailesine ait web sitesidir. www.balcioglu.eu nun amacı: Balcıoğlularına ait bilgileri, resimleri, facebook ve Google+ adreslerini izin verildiği ölçüde paylaşmaktir. Balcıoğlu Ailesi Fertleri Hakkında Bilgi. TANITIMI: Balcıoğlu ailesi fertleri hakkında bilgi, genel anlamda iletişim, hoby ve internet iletişimi internetteki gelecekte yapılabilecekler ve olanaklar hakkında genel bakış. Vorstellung der Seite : www.balcioglu.eu | Diese Website gehört der Familie Balcioglu. Der Zweck der Seite www.balcioglu.eu : Informationen, Bilder, Facebook und Google + Adressen der Familie Balcioglu in erlaubten Maßen zu teilen. Information über die Mitglieder der Familie Balcioglu. BESCHREIBUNG: Informationen über die Mitglieder der Familie Balcioglu, allgemeine Kontaktdaten, Hobbys und Internetkontaktdaten und Überblicke über Geschehnisse in der Zukunft. (Deutsch) Introduction of the website : www.balcioglu.eu | This website belongs to the Balcioglu family. The purpose of the website www.balcioglu.eu : To share information, picture, Facebook and Google + addresses in permitted moderation. Information about the members of the Balcioglu family. DESCRIPTION: Information about the members of the Balcioglu family, generally contact details, hobbies and Internet contact details and overviews about the events in the future. (English) Présentation de la site web : www.balcioglu.eu | C'est la site web de la famille Balcioglu. Le but de la site web www.balcioglu.eu : Nous publions quantités autorisées des information, des photos, des adresse Facebook et adresse Google + de la famille Balcioglu. Les informations sur la famille Balcioglu. DESCRIPTION: Les informations sur les membres de la famille Balcioglu, les contacts général, les hobbies et les coordonnées internet et le aperçu sur l'incidents dans la futur. (Francais) Balcıoğlu isim anlamı! Balcıoğlu ! İsim anlamıyla bal üretimi, ticareti veya arıkovanı sahipliği olan kişinin erkek evladına söylenebilecek söylem ünvan ve tanımlamadır. Bizimse bu soyadını taşımaktan dolayı gurur duymamıza rağmen, mecazi anlamda bize verilmiştir veya atalarımız tarafından alınmış ve sahiplenilmiştir ve gerçek anlamda balcılık veya arıcılıkla bizim veya atalarımızın hiç bir maddi ve manevi bağlantısı yoktur. En azından bu güne aktarılmış bir bilgi yoktur! © Copyright / 2009 - 2016   En son değişiklik:   Bu site HTML5 ve CSS3 kodlarıyla dizayn edilmiştir!  |  Text yazılımı ise UTF-8 ile kodlanmıştır. 1blu.de site info: www.balcioglu.eu